נוער מתחבר לשימור

מיזם מחוברים לשימור המקום מציע פלטפורמה דיגיטלית חדשנית, הפועלת בסביבה עדכנית המאפשרת לבני הנוער, למשפחות ולכלל הציבור לפעול במסגרות חינוכיות שונות ולהתנדב מתוך עניין אישי ותרומה ציבורית. 

המשתתפים בוחרים לפעול באתר מורשת מסוים, או בסדרה של אתרים בעלי קשר היסטורי מקומי, וממלאים בכך מחויבות אישית אותנטית המעניקה כישורי חיים רלוונטיים בעידן זה.

״ילידים ונוער דיגיטליים״

מיזם מחוברים לשימור המקום מציע פלטפורמה דיגיטלית חדשנית, הפועלת בסביבה עדכנית המאפשרת לבני הנוער, למשפחות ולכלל הציבור לפעול במסגרות חינוכיות שונות ולהתנדב מתוך עניין אישי ותרומה ציבורית.

המשתתפים בוחרים לפעול באתר מורשת מסוים, או בסדרה של אתרים בעלי קשר היסטורי מקומי, וממלאים בכך מחויבות אישית אותנטית המעניקה כישורי חיים רלוונטיים בעידן זה.

×
צלמו את המקום

הפרטים הבאים לא יפורסמו במערכת , פרט לשם ושם משפחה שיוצגו בסמוך לדיווח/פתק שלכם. את המייל והטלפון אנו שומרים במערכת לצורך יצירת קשר.
×
הפרטים הבאים לא יפורסמו במערכת , פרט לשם ושם משפחה שיוצגו בסמוך לדיווח/פתק שלכם. את המייל והטלפון אנו שומרים במערכת לצורך יצירת קשר.