מחברים לשימור

המורשת המוחשית כוללת נכסי תרבות וכלכלה שמהווים בסיס לחיים משותפים. לדוגמא: נמל יפו משמש אתר תיירות ובילוי; הנמל חי ונושם הודות לדייגים מהחברה הערבית שמתפרנסים מהדיִג; החברה היהודית ותיירים נהנים בנמל משוק הדגים, מהמסעדות, ממתחם סירות הדיִג

והמבנים ההיסטוריים. דוגמא נוספת: העיר העתיקה בירושלים מהווה אתר תיירות עולמי; הסוחרים המוסלמים מתפרנסים, בין היתר, מהיהודים שמגיעים לאתרים הקדושים ליהדות. 

המצב הקיים במדינת ישראל

אתרים רבים מטופלים ומטופחים על ידי גורמים מוסדיים – עיריות, יישובים כפריים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, משרד הביטחון. כמו כן, קיימים אתרים הפרושים בארץ שלא ברור מי נותן להם חסות. חלק מהאתרים מוזנחים – מלוכלכים, שלטי ההסבר וההכוונה פגומים, או לא מעודכנים, וצמחים וקוצים מכסים אותם.

מטרות הפעילות במיזם

לדאוג לשמירתם ולטיפוחם של אתרי המורשת הבנויה לסוגיה, ולהניע את הציבור
לפעול בדרכים הבאות:

  • לשתף את הציבור בשמירה על אבני המורשת.
  • לחבר את החברה היהודית, המוסלמית, הנוצרית ועוד למורשת המוחשית לסוגיה.
  • ליצור פעילויות חינוכיות וחברתיות להחייאת האתרים – קבוצות חינוכיות, נוער ומתנדבים.
  • פעילות – בתיעוד, בצילום, בדיווח לרשויות, ביצירת תכנים דיגיטליים לאתרי המורשת.
  • לאסוף, לחקור ולהנגיש מידע לציבור בסביבות דיגיטליות וברשתות החברתיות.
  • לרכז דיווחים על מפגעים
×
צלמו את המקום

הפרטים הבאים לא יפורסמו במערכת , פרט לשם ושם משפחה שיוצגו בסמוך לדיווח/פתק שלכם. את המייל והטלפון אנו שומרים במערכת לצורך יצירת קשר.
×
הפרטים הבאים לא יפורסמו במערכת , פרט לשם ושם משפחה שיוצגו בסמוך לדיווח/פתק שלכם. את המייל והטלפון אנו שומרים במערכת לצורך יצירת קשר.